top of page

Нашата политика за поверителност

А. Въведение

1. Поверителността на посетителите на нашия уебсайт е много важна за нас и ние се ангажираме да я пазим. Тази политика обяснява какво правим с вашата лична информация.

2. Съгласието с използването на бисквитки от наша страна в съответствие с условията на тази политика, когато за първи път посетите нашия уебсайт, ни позволява да използваме бисквитки всеки път, когато посещавате нашия уебсайт.

 

б.Как събираме вашите лични данни

Следните видове лична информация могат да бъдат събирани, съхранявани и използвани:

1. Информация за вашия компютър, включително вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра и операционна система

2. Информация за вашите посещения и използване на този уебсайт, включително източника на реферали, продължителност на посещението, изгледи на страници и пътища за навигация на уебсайта.

3. Информация, която въвеждате, когато се регистрирате в нашия уебсайт, като например вашия имейл уебсайт.

4. Информация, която въвеждате, когато създавате профил на нашия уебсайт. Например вашето име, профилни снимки, пол, рожден ден, статус на връзка, интереси и хобита, подробности за образованието и подробности за заетостта.

5. Информация, която въвеждате, за да настроите абонамент за нашите имейли и/или бюлетини.

6. Информация, която се генерира при използване на нашия уебсайт, включително кога, колко често и при какви обстоятелства го използвате.

7. Информация, свързана с всичко, което купувате, услугите, които използвате, или транзакцията, която извършвате чрез нашия уебсайт, която включва вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и данни за кредитна карта.

8. Информация, която публикувате на нашия уебсайт с намерение за публикуване

то в интернет.

9. Всяка друга лична информация, която ни изпращате.

 

C. Използване на лична информация 

Личната информация, предоставена ни чрез нашия уебсайт, ще бъде използвана за целите, посочени в тази политика или на съответните страници на уебсайта. Можем да използваме вашата лична информация за следното:

 

1. Администриране на нашия уебсайт и бизнес

2. Персонализиране на нашия уебсайт за вас

3. Разрешаване на използването на услугите, налични на нашия уебсайт

4. Изпращане на стоки, закупени чрез нашия уебсайт

5. Предоставяне на услуги, закупени чрез нашия уебсайт

6. Изпращане на извлечения, фактури и напомняния за плащане до вас и събиране на плащания от вас.

7. Изпращане на маркетингови търговски съобщения

8. Изпращане на известия по имейл, които сте изрично поискали.

9. Изпращаме ви нашия имейл бюлетин, ако сте се абонирали за него (можете да се отпишете по всяко време).

10. Изпращаме ви маркетингови съобщения, свързани с нашия бизнес или бизнеса на трети страни, които смятаме, че могат да представляват интерес за вас.

11. Предоставяне на трети страни на статистическа информация за нашите потребители.

12. Справяне със запитвания и оплаквания, направени от или за вас, свързани с нашия уебсайт

13. Поддържане на сигурността на нашия уебсайт и предотвратяване на измами.

14. Проверка на спазването на правилата и условията, уреждащи използването на нашия уебсайт.

15. Други употреби.

Ако изпратите лична информация за публикуване на нашия уебсайт, ние ще публикуваме и използваме по друг начин тази информация в съответствие с лиценза, който ни предоставяте.

Вашите настройки за поверителност могат да се използват за ограничаване на публикуването на вашата информация на нашия уебсайт и могат да бъдат коригирани с помощта на контролите за поверителност на уебсайта.

Ние няма да предоставим, без вашето изрично съгласие, вашата лична информация на трета страна за директен маркетинг от тяхна или трета страна.

 

Г. Разкриване на лична информация

Можем да разкрием вашата лична информация на който и да е член на нашата група от компании (това означава нашите дъщерни дружества, нашето крайно холдингово дружество и всички негови дъщерни дружества), ако това е разумно необходимо за целите, изложени в тази политика.

Можем да разкрием вашата лична информация:

1. Доколкото сме длъжни да направим това по закон;

2. Във връзка с всякакви текущи или предстоящи съдебни производства;

3. За да установим, упражним или защитим нашите законни права (включително предоставяне на информация на други за целите на предотвратяване на измами и намаляване на кредитния риск);

4. На купувача (или бъдещия купувач) на всеки бизнес или актив, който носителят (или възнамерява) да продаде; и

5. На всяко лице, за което разумно смятаме, че може да се обърне към съд или друг компетентен орган за разкриване на тази лична информация, когато според нашето разумно мнение такъв съд или орган е разумно вероятно да разпореди разкриването на тази лична информация.

Освен както е предвидено в тази политика, ние няма да предоставяме вашата лична информация на трети страни.

 

Д. Международни трансфери на данни

1. Информацията, която събираме, може да бъде съхранявана, обработвана и прехвърляна между всяка от страните, в които работим, за да ни позволи да използваме информацията в съответствие с тази политика.

2. Личната информация, която публикувате на нашия уебсайт или изпращате за публикуване на нашия уебсайт, може да бъде достъпна чрез интернет по целия свят. Не можем да предотвратим използването или злоупотребата с такава информация от други.

3. Вие изрично се съгласявате с прехвърлянето на лична информация, описано в този раздел E.

 

F. Запазване на лична информация

1. Този раздел G определя нашите политики и процедури за запазване на данни, които са предназначени да гарантират, че спазваме нашите законови задължения по отношение на запазването и изтриването на лична информация.

2. Личната информация, която обработваме за каквато и да е цел или цели, няма да се съхранява по-дълго, отколкото е необходимо за тази цел или тези цели.

3. Независимо от другите разпоредби на този раздел F, ние ще запазим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:

а. доколкото сме длъжни да го направим по закон;

b. ако смятаме, че документите могат да бъдат от значение за текущи или бъдещи съдебни производства; и

° С. за да установим, упражним или защитим нашите законови права (включително предоставяне на информация на други за целите на предотвратяване на измами и намаляване на кредитния риск).

 

Ж. Сигурност на вашата лична информация

1. Ние ще вземем разумни технически и организационни предпазни мерки, за да предотвратим загубата, злоупотребата или промяната на вашата лична информация.

2. Ще съхраняваме цялата предоставена от вас лична информация на нашите защитени (защитени с парола и защитна стена) сървъри.

3. Всички електронни финансови транзакции, сключени чрез нашия уебсайт, ще бъдат защитени с технология за криптиране.

4. Вие потвърждавате, че предаването на информация по интернет по своята същност е несигурно и ние не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени по интернет.

5. Вие носите отговорност да запазите поверителността на паролата, която използвате за достъп до нашия уебсайт; ние няма да ви питаме за вашата парола (освен когато влезете в нашия уебсайт).

 

З. Изменения

Може да актуализираме тази политика от време на време, като публикуваме нова версия на нашия уебсайт. Трябва да проверявате тази страница от време на време, за да сте сигурни, че разбирате всички промени в тази политика. Може да ви уведомим за промени в тази политика по имейл или чрез системата за лични съобщения на нашия уебсайт за телемедицина.

 

I. Вашите права

Можем да задържим лична информация, която поискате, до степента, разрешена от закона.

Можете да ни инструктирате по всяко време да не обработваме вашата лична информация за маркетингови цели.

На практика обикновено или изрично се съгласявате предварително да използваме вашата лична информация за маркетингови цели, или ние ще ви предоставим възможност да се откажете от използването на вашата лична информация за маркетингови цели.

 

J. Уебсайтове на трети страни

Нашият уебсайт включва хипервръзки към и подробности за уебсайтове на трети страни. Ние нямаме контрол и не носим отговорност за политиките и практиките за поверителност на трети страни.

 

К. Актуализиране на информация

Моля, уведомете ни, ако личната информация, която съхраняваме за вас, трябва да бъде коригирана или актуализирана.

 

Л. Бисквитки

Нашият уебсайт използва бисквитки. Бисквитката е файл, съдържащ идентификатор (низ от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път, когато браузърът поиска страница от сървъра. Бисквитките могат да бъдат „постоянни“ бисквитки или „сесийни“ бисквитки: постоянната бисквитка ще се съхранява от уеб браузър и ще остане валидна до зададената дата на изтичане, освен ако не бъде изтрита от потребителя преди датата на изтичане; сесийната бисквитка, от друга страна, ще изтече в края на потребителската сесия, когато уеб браузърът е затворен. Бисквитките обикновено не съдържат никаква информация, която лично идентифицира потребителя, но личната информация, която съхраняваме за вас, може да бъде свързана с информацията, съхранявана в и получена от бисквитките.  Ние използваме само сесийни бисквитки / само постоянни бисквитки / сесийни и постоянни бисквитки на нашия уебсайт.}

1. Имената на бисквитките, които използваме на нашия уебсайт, и целите, за които се използват, са посочени по-долу:

а. ние използваме Google Analytics и Adwords на нашия уебсайт, за да разпознаем компютър, когато потребител  посещава уебсайта / проследяване на потребителите, докато навигират в уебсайта / разрешаване на използването на количка за пазаруване на уебсайта / подобряване на използваемостта на уебсайта / анализиране на използването на уебсайта / администриране на уебсайта / предотвратяване на измами и подобряване на сигурността на уебсайта /персонализиране на уебсайта за всеки потребител/насочване на реклами, които могат да представляват особен интерес за конкретни потребители/опишете цел(и)};

2. Повечето браузъри ви позволяват да откажете да приемате бисквитки - например:

а. в Internet Explorer (версия 10) можете да блокирате бисквитки, като използвате наличните настройки за отмяна на обработката на бисквитки, като щракнете върху „Инструменти“,

„Интернет опции“, „Поверителност“ и след това „Разширени“;

b. във Firefox (версия 24) можете да блокирате всички бисквитки, като щракнете върху „Инструменти, „Опции“, „Поверителност“, изберете „Използване на персонализирани настройки за история“ от падащото меню и изключите „Приемане на бисквитки от сайтове“; и

° С. в Chrome (версия 29) можете да блокирате всички бисквитки, като отворите менюто „Персонализиране и контрол“, щракнете върху „Настройки“, „Показване на разширени настройки“ и „Настройки на съдържанието“ и след това изберете „Блокиране на сайтовете да задават каквито и да било данни “ под заглавието „Бисквитки“.

Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много уебсайтове. Ако блокирате бисквитките, няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт.

3. Можете да изтриете бисквитките, които вече са съхранени на компютъра ви – например: 

а. в Internet Explorer (версия 10), трябва ръчно да изтриете файловете с бисквитки (можете да намерите инструкции за това на http://support.microsoft.com/kb/278835);

b. във Firefox (версия 24), можете да изтриете бисквитки, като щракнете върху „Инструменти,“ Опции“ и „Поверителност“, след което изберете „Използване на персонализирани настройки за хронология“, щракнете върху „Покажи бисквитки“ и след това щракнете върху „Премахване на всички бисквитки“; и

° С. в Chrome (версия 29), можете да изтриете всички бисквитки, като отворите

Менюто „Персонализиране и контрол“ и щракнете върху „Настройки“, „Показване на разширени настройки“ и „Изчистване на данните за сърфирането“, след което изберете „Изтриване на бисквитки и други данни за сайтове и добавки“, преди да щракнете върху „Изчистване на данните за сърфирането“.

4. Изтриването на бисквитките ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много уебсайтове

bottom of page