top of page

Най иноватовното  и широко разпространено телемедицинско решение  на пазара. 

Интелигентно наблюдение за по-безопасни грижи 

Най-добрите носими медицински монитори за пациенти

предава в реално време несравнимо количество жизненоважни параметри на пациента  

в Първия 24/7 Виртуален център за медицински грижи

CPC12S_edited_edited.png

Нашите пациенти са ВИНАГИ СВЪРЗАНИ 

Anchor 1
Отличено с множество награди  решение,  разработено и валидирано с водещите университетски болници в ЕС 
image2.png

Пациентите умират, защото се пропускат клинични състояния. 

Има огромна неудовлетворена нужда от по-добро наблюдение на пациентите, диагностика и реакция навсякъде в здравеопазването.

В момента,здравеопазването прави "моментна снимка" на състоянието на пациента периодично от време на време. Този метод се доказа недостатъчен за предотвратяване на смъртни случаи и влошаване на клиничното състояние на пациентите.

Развитието на болестта е непрекъснат процес който изисква адекватно проследяване и намеса за запълване на празнините на скритите болестни промени: водещата причина за предотвратими смъртни случаи и влошаване. 

При Checkpoint Care , разрешаваме преминаването от модел „Моментна снимка“ към модел „продължително проследяване“.където пациентите и медицинските специалисти  са напълно и постоянно свързани. 

РЕШЕНИЕ 
За първи път пациентите могат да бъдат „ВИНАГИ СВЪРЗАНИ“  към интегриран медицински екип

      Медицинското решение за дистанционно наблюдение Checkpoint Care  измерва несравнимо количество жизнени показатели в реално време и ги предава безжично на медицински специалисти, независимо от местоположението на пациента.

      Той е разработен и валидиран с водещите университетски болници в ЕС и е най-модерното, широко разпространено и достъпно телемедицинско решение на пазара на ЕС.

image2.png

 С КАКВО СМЕ ПО-ДОБРИ?

orig.jpg
Sequence 01.00_03_14_42.Still010.jpg
CPC12S.JPG

Ние увеличихме резолюцията на събираните  физиологични данни от 2 до 4000 параметъра  за 24 часа
 

Персонален мултипараметричен монитор,първото на пазара медицинско устройство за носене - 100g версия на интензивен. монитор предназначен за вътреболнична и домашна употреба. Събира и предава в реално време огромен брой параметри:  ЕКГ, дигитален стетоскоп, PPG вълна, дишане, акселерометър и сензори за температура, събиране на медицински параметри.

Screenshot 2022-10-23 at 22.43.37.png

      Увеличихме броя на анализираните витални  параметри от 5 до 19 

Ние отидохме извън обичайния набор от клинични данни, позволяващи на напите медицински специалисти да предоставят дистанционни грижи, превъзхождащи като качество текущия кабинетен и болничен преглед 

Screenshot 2022-10-23 at 22.01.52.png

Създадохме A.I. Цифров Близнак на  пациента 

 Системата за Изкуствен Интелект  подпомага  вземането на решения като анализира параметрите, уловени от нашето носимо устройство, и ги използва за изчисляване на изцяло нов набор от цифрови биомаркери, използвани за създаване на цифров близнак на пациента. Уникално широката колекция от цифрови биомаркери, които можем да използваме (можем да екстраполираме над  3000, в сравнение с текущото състояние на техниката, използвайки максимум 5), ни позволява да конструираме първия цифров близнак, който отразява изцяло физиологичното състояние на всеки отделен пациент,по-добро идентифициране на всякакви аномалии за правилна оценка на промените в здравето.

VIKI9530.JPG

Накрая съобразихме процеса на клиничните грижи с естествения ход на болестта    

    Създадохме нов медицинска структура (Виртуално отделение)със специален и интегриран клиничен екип. Благодарения на нашата система за подпомагане на вземането на решения с изкуствен интелект, екипът непрекъснато анализира данните за проследяване на състоянието на пациента 24/7 и, ако е необходимо,информира лекуващия клиничен екип и организира навременно предоставяне на здравни грижи за всеки отделен пациент.

   Виртуалното отделение е нов, самостоятелен медицински субект разработван повече от девет години и повече от 200 клинични протокола са създадени за дистанционно управление на здравето на пациентите.

  Виртуалното отделение на Checkpoint Care  е Паневропейски субект, който  обслужва пациенти в осем държави и повече от 50 медицински институции:  болници, рехабилитационни центрове или домашни медицински грижи. 

VIKI9555.JPG

КЛИНИЧНИ И ВАЛИДИРАЩИ РЕЗУЛТАТИ
НАШЕТО РЕШЕНИЕ ПРЕВЪЗХОЖДА НАСТОЯЩИТЕ КЛИНИЧНИ УСЛУГИ

Консорциум по проекта Nightingale PCP

Окончателно заключение на доклада: 

Резултати от клинично проучване за дистанционен скрининг на голяма група пациенти 

„Системата успя да направи точно откриване на влошаване на състоянието на пациента, в много случаи няколко часа преди в болницата да е предприето някакво клинично действие. В случай на предсърдно мъждене, за което е известно, че е предшественик на тежки усложнения след високорискова операция,е редовно пропускано  клинично от медицинските сестри при ръчно измерване на пулса“

Screenshot 2022-10-24 at 0.28.15.png
image2.png

 НАШИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ 

CPCare се финансира от 

EIC Accelerator .jpeg

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

Ценни партньорства

Screenshot 2023-03-20 at 14.50.56.png
DFKI%20LOGO_edited.jpg
Screenshot 2020-06-24 at 13.43.01.png
nightingale.jpg
UMCU_logo_transparent.png
KAROLINSKA_UH_LOGO.png
UZ_LEUVEN_RGB.png
uclh.png
Uniklinik_Logo_RGB.png
eit-master.gif
download.jpeg
Screenshot 2020-04-16 at 21.58.57.png
download.png
0-02-04-437a66394a47dcdd599b6fd251df59b36a8c3b231823a83656f0d6eb4c108ff4_1c6d921d3f0e3c.jpg
лого света екатерина.jpg
download (1).png

CONTACT US

бул. "Освобождение"37, 6100, Казанлък, България

бул. "Освобождение"37, 6100, Казанлък, България

+359888920108 търговски екип 

BG: 0700 10 282 медицински екип 

Your details were sent successfully!

  • googlePlaces
  • facebook

Subscribe

Stay up to date

Home: GetSubscribers_Widget
bottom of page